ถามแพทย์

 • ฝังยาคุมเมื่อวันที่ 15 ก.ค.62 หลังจากนั้นประเดือนมาเดือนละ 3-4 รอบตลอด เป็นเพราะอะไร

 •  Malida SangSanga
  สมาชิก
  ฝังยาคุมเมื่อวันที่15ก.ค62 หลังจากนั้นประเดือนมาครั้งละ3-4วัน เดือนละ3-4รอบตลอดจนทุกวันนี้เป้นเพราะอะไร

  สวัสดีค่ะ คุณ Malida SangSanga,

                        ผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิดนั้น ที่พบได้บ่อยคือทำให้มีเลือดออกแบบกะปริดกะปรอย โดยจะมีปริมาณน้อยๆ ซึ่งอาการก็มักจะดีขึ้น หลังฝังไปซักระยะ แต่อาจนานเป็นปีได้ ส่วนในบางราย อาจทำให้มีเลือดประจำเดือนมาบ่อย มาปริมาณมาก หรือเลือดออกติดต่อกันนาน แต่ประมาณครึ่งหนึ่ง เลือดจะค่อยๆ มาห่างขึ้นหลังจาก 3 เดือนไปแล้ว หรือในบางรายก็อาจทำให้ประจำเดือนขาดหายไปได้

                       ดังนั้น การที่มีเลือดออกมาเดือนละ 3-4 รอบ มาครั้งละ 3-4 วันดังกล่าว ก็น่าจะเกิดจากผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิดได้ แต่เนื่องจากมีเลือดออกบ่อยเกินไป อาจส่งผลทำให้เกิดภาวะโลหิตจางได้ ในกรณีนี้ ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์ เพื่อพิจารณารับยาฮอร์โมนเสริม ซึ่งอาจเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม โดยทานนานประมาณ 1-2 เดือน แล้วประเมินอาการอีกครั้งค่ะ หรือแพทย์อาจพิจารณาถอดยาฝังคุมกำเนิดออกก็ได้ค่ะ