ถามแพทย์

  • ฝังยาคุม

  •  NëstlëClüb Sïttïkörn
    สมาชิก
    การฝังยาคุม ฝังได้ที่ไหนบ้าง เสียตังไหมคับ

     สวัสดีค่ะ คุณ NëstlëClüb Sïttïkörn,

                          การฝังยาคุมกำเนิด สามารถไปรับบริการได้ที่โรงพยาบาลที่มีแผนกวางแผนครอบครัว โดยหากไปรับบริการยังโรงพยาบาลที่มีสิทธิการรักษาอยู่ เช่น สิทธิหลักประกันสุขภาพ สิทธิประกันสังคม ก็ไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่ะ