ถามแพทย์

 • ฝังยาคุมอยู่ แต่มีรอบเดือนมาปกติ แปลว่ามีโอกาสที่ประสิทธิภาพยาฝังไม่ดีใช่ไหมครับ

 •  lihn peter
  สมาชิก
  มีทั้งปจด กะปริดกะปรอย และ รอบเดือนปกติก็มา การที่รอบเดือนปกติมาแปลว่า มีโอกาสที่ประสิทธิภาพยาฝังไม่ดีใช่ไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ  lihn peter,

                      การฝังยาคุมกำเนิด อาจทำให้เกิดเลือดออกกะปริดกะปรอย เลือดออกบ่อยกว่าปกติ หรือเลือดออกติดต่อกันนาน หรือในบางราย อาจทำให้ไม่มีประจำเดือนมาก็ได้

                       ส่วนการที่มีเลือดประจำเดือนออกมาเป็นปกติ ไม่ได้เป็นการบอกว่ายาฝังคุมกำเนิดไม่ได้ออกฤทธิ์หรือไม่ได้มีประสิทธิภาพแต่อย่างใดค่ะ  

                       ประสิทธิภาพของยาฝังคุมกำเนิดนั้น ถือว่าดีมาก โดยจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% หรือมีโอกาสตั้งครรภ์เพียง 0.05% เท่านั้นค่ะ