ถามแพทย์

 • ฝังยาคุมแบบ 3 ปีอยู่และครบแล้ว ได้เปลี่ยนยาฝังใหม่แล้ว มีน้ำหนักตัวขึ้นมาจาก 60 เป็น 80 หน้าอกมีรอยแตกแดง จะท้องไหม

 •  ไอซ์ 'ซ์
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ! พอดีฝังยาคุมแบบ3ปีอยู่ค่ะ แต่เข็มแรกครบ3ปีไปแร้ว เปลี่ยนไหม่เดือนหน้าเข้า4ปีแล้วค่ะ อยากทราบว่าจะท้องไหมค่ะ ช่วง3ปีแรกที่ฝังน้ำหนักก็ปกตินะค่ะ อยู่ที่ 55 ไม่เกิน 60 แต่พอช่วงนี้น้ำหนักขึ้นไวมากค่ะ จนตอนนี้จะ 80 แล้วค่ะ และหน้าท้องก็ใหญ่ขึ้นมากค่ะ ตอนแรกก็คิดว่าคงอ้วนปกติ แต่ตอนนี้เริ่มใหญ่ขึ้นมากแล้วค่ะ ที่น่าอกก็มีรอยแตกแดง

  สวัสดีค่ะ คุณ ไอซ์ 'ซ์

                 ประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ของยาฝังคุมกำเนิดนั้นจะคงอยู่ตลอด 3 ปีนับตั้งแต่ฝังยา และหากได้ฝังยาใหม่ต่อทันทีที่ยาฝังคุมกำเนิดเดิมหมดอายุ ยาก็จะออกฤทธิ์ในการคุมกำเนิดได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งยาฝังคุมกำเนิดนั้นมีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ดีมาก มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้เพียง 0.05% หรือเท่ากับ 1 ใน 2000 คน ดังนั้นโอกาสที่จะตั้งครรภ์จึงถือว่าน้อยอย่างยิ่งค่ะ

                   ดังนั้นอาการที่มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากนั้น ไม่น่าใช่อาการของการตั้งครรภ์ และไม่เป็นผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิด ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากการทานอาหารที่มากเกินไป หรืออาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆก็ได้ เช่น มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ เป็นต้น

                   ส่วนการมีรอยแตกที่หน้าอก เกิดจากการขยายของผิวหนังที่เร็วไป จากการมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเร็ว 

                   หากการมีน้ำหนักขึ้นมาถึง 20 กิโลกรัมนั้น ไม่ได้เกิดจากการทานอาหารมากไป แนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุอื่นๆ ก่อนค่ะ รวมถึงจะได้ประเมินถึงโรคต่างๆ ที่อาจพบร่วมกับการมีน้ำหนักตัวขึ้นเร็วด้วย เช่น เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เป็นต้น เพื่อที่จะได้รักษาควบคู่ไปกับการลดน้ำหนักค่ะ