ถามแพทย์

 • ฝังยาคุมวันที่2ของการเป็นประจำเดือน มีเพศสัมพันธ์วันที่ 16 ตอนนี้ประจำเดือนยังไม่มา จะท้องไหม

 •  Banana
  สมาชิก
  ฝังยาคุมวันที่ 10(วันที่2ของการเป็นประจำเดือน) มีพสพวันที่วันที่ 16 แต่ตอนนี้ประจำเดือนยังไม่มา จะท้องมั้ยคะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Banana,

                          หากได้ฝังยาคุมกำเนิด ภายในวันที่ 2 นับตั้งแต่มีประจำเดือนมา ยาฝังก็จะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที โดยประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ของยาฝังคุมกำเนิดนั้นถือว่าดีมาก มีโอกาสการล้มเหลวทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้เพียง 0.05% หรือเท่ากับ 1 ใน 2000 คน สำหรับผลข้างเคียงยาฝังคุมกำเนิดที่จะพบคือ

                      ประมาณ 1 ใน 5 ราย จะไม่มีประจำเดือนมา

                      ประมาณ 1 ใน 5 ราย จะมีเลือดออกบ่อย เลือดออกติดต่อกันนาน แต่ประมาณครึ่งหนึ่ง เลือดจะค่อยๆ มาน้อยลงหลังจาก 3 เดือนไปแล้ว

                      ประมาณ 3 ใน 5 ราย จะมีประจำเดือนมาแบบกะปริดกะปรอย แต่จะมีปริมาณน้อยๆ 

                      ดังนั้น โอกาสที่จะตั้งครรภ์จึงถือว่าน้อยมาก และหากประจำเดือนไม่มา ก็น่าจะเป็นผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิดได้