ถามแพทย์

  • ฝังยาคุมกำเนิด 3 เดือนแรกมา 12 วัน พอเข้าเดือนที่ 4 ประจำเดือนไม่มา เป็นอะไรไหม

  • ฝังเข็มยาคุมมาเข้าเดือนที่4แล้ว3เดือนแรกประจำเดือนมา12วันต่อเดือนพอเข้าเดือนที่4ประจำเดือนไม่มาจะเปนไรไหมค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ ติ๋ว โต่นกระโทก,

                      ผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิดนั้น ประมาณ 1 ใน 5 ราย จะไม่มีประจำเดือนมา อีกประมาณ 1 ใน 5 ราย จะมีเลือดประจำเดือนมาบ่อย มาปริมาณมาก หรือเลือดออกติดต่อกันนาน แต่ประมาณครึ่งหนึ่ง เลือดจะค่อยๆ มาห่างขึ้นหลังจาก 3 เดือนไปแล้ว 

                     และที่พบบ่อยคือประมาณ 3 ใน 5 ราย จะมีประจำเดือนมาแบบกะปริดกะปรอย โดยจะมีปริมาณน้อยๆ ซึ่งอาการก็มักจะดีขึ้น หลังฝังไปซักระยะ แต่อาจนานเป็นปีได้         

                     ดังนั้น การมีประจำเดือนมานานกว่า 12 วัน ในช่วง 3 เดือนแรก แล้วต่อมมาประจำเดือนขาดหายไป จึงน่าจะเกิดจากผลข้างเคียงของยาฝังได้ ไม่น่าเกิดจากการตั้งครรภ์ เพราะประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ของยาฝังคุมกำเนิดนั้น ถือว่ามีประสิทธิภาพดีมาก โดยมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์เพียงประมาณ 0.05% เท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากรู้สึกกังวล อาจลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูก็ได้ค่ะ