ถามแพทย์

  • ผ่าฝียังไม่หาย

  •  Wanwika
    สมาชิก
    ผ่าฝีมาได้ 1 เดือนมีการกินยาฆ่าเชื้อ 3 รอบ ให้ยาทางน้ำเกลือ 5 ครั้ง (แผลลึกประมาณ 5 ซม...ประมาณ 25 วัน แผลใกล้จะปิด แต่หนองไม่ยอมหมด หมอสั่งผ่าเปิดปากแผล เพื่อให้ล้างถึงก้นแผล แต่ก็ยังคงมีหนองเหลืองเขียวอยู่ กินยาครบ ให้ยาครบก็ยังไม่หาย จนปากแผลจะปิดอีกรอบแล้ว (ไม่มีอาการปวด บวม แดงใดๆทั้งสิ้น)