ถามแพทย์

 • ผ่าตัดไส้ติ่งมา 2 วันแล้วมีอาการเจ็บหน้าอกข้างขวาตั้งแต่วันแรก เจ็บแน่นๆ มาเป็นระยะๆ เกิดจากอะไร

 • คือผมผ่าตัดมา2แล้วมีอาการเจ็บหน้าอกข้างขวาตั้งแต่วันแรกแล้วก็หายแบ้วนอนโรงบาลได้อีก1คนก็กลับมาเจ็บอีกบางทีก็อาการแน่นเจ็บ มาเป็นระยะๆ

  สวัสดีค่ะ คุณ ชยานันท์ พวงดอกไม้,

                   อาการเจ็บหน้าอกขางขวา อาจเกิดจาก

                  1. กล้ามเนื้อหน้าอก หรือและกระดูกอ่อนซี่โครงอักเสบ อาจเกิดการใช้งานผิดท่าทาง หรือเกิดจากอุบัติเหตุโดนกระแทก อาการปวดมักจะสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของหน้าอก เช่น การเอี้ยวตัว บิดตัว ยกของหนัก หรือการหายใจเข้าลึก ๆ มักมีจุดที่กดเจ็บชัดเจน 

                    2. มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด นอกจากจะมีอาการเจ็บหน้าอกแล้ว จะมีแน่นหน้าอก หายใจลำบาก หายใจเร็ว ไอ สะอึก นอนราบไม่ได้ ต้องนอนเอนตัวหรือนั่ง เป็นต้น 

                    3. ช่องเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ นอกจากจะมีเจ็บหน้าอกแล้ว มักมีอาการเหนื่อยร่วม อาจเกิดเองโดยไม่มีสาเหตุก็ได้ หรือเกิดจากมีโรคปอดต่างๆ อยู่เดิม เช่น ปอดบวม วัณโรคปอด หอบหืด โรคพังผืดในปอด มะเร็งปอด เป็นต้น หรือจากอุบัติเหตุ เช่น แผลจากการถูกแทง ถูกรถชน รวมถึงการใส่ท่อช่วยหายใจ เป็นต้น

                   4. เยื่อหุ้มปอดอักเสบ อาการเจ็บหน้าอกจะเป็นแบบเจ็บแปล๊บๆ โดยจะเจ็บมากขึ้นเมื่อหายใจเข้าและออกลึกๆ อาจเจ็บร้าวไปที่ไหล่และหลังได้ อาการจะดีขึ้นเมื่อหายใจเบาๆ หรือนอนตะแคงทับปอดข้างที่มีการอักเสบไว้ สาเหตุอาจมาจากการมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด หรือช่องเยื่อหุ้มปอดมีอากาศรวมถึง ปอดบวม วัณโรคปอด ปอด มะเร็งปอด โรคภมูิแพ้ตนเองชนิดต่างๆ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ เป็นต้น    

                    5. โรคกรดไหลย้อน จะรู้สึกแสบร้อนหน้าอก อาจร่วมกับอาการจุกบริเวณลิ้นปี่ ซึ่งอาจร้าวไปที่หลังได้ นอกจากนี้จะมีอาการอาหารไม่ย่อย ท้องอืด คลื่นไส้ เรอบ่อย มีน้ำรสเปรี้ยวหรือขมในคอ 

                    หากอาการเจ็บหน้าอก เกิดขึ้นเฉพาะบางท่าทาง โดยที่ไม่มีอาการอื่นๆ อีก ก็น่าจะเกิดจากกล้ามเนื้ออักเสบหรือกระดูกอ่อนซี่โครงอักเสบได้  ในเบื้องต้น ก็ควรงดการใช้งานหนักต่างๆ เช่น ยกของหนัก เข็นของหนัก งดการออกกำลังกายทุกชนิด ท้้งนี้ ก็เพื่อให้แผลผ่าตัดไส้ติ่งไม่เกิดแผลแยกด้วย และอาจใช้ประคบร้อนบริเวณที่เจ็บ ห

                   แต่หากอาการเจ็บหน้าอกเป็นมากขึ้นเรื่อนๆ หรือมีอาการอื่นๆ ร่วม เช่น ไข้ ไอ เหนื่อย หายใจลำบาก นอนราบไม่ได้ หรือมีจุกแน่นลิ้นปี่ ท้องอืด เป็นต้น ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจค่ะ