ถามแพทย์

 • ผ่าคลอดได้ 2 เดือนกว่า มีมูกใสปนเลือด บางทีมีสีน้ำตาล ไม่มีกลิ่น ปกติไหม

 • ผ่าคลอดได้ 2 เดือนกว่าแล้วมีอาการมีมูกใสปนเลือดออกมา บางทีก็ออกมาเป็นสีน้ำตาลเมือกๆ ไม่มีกลิ่นค่ะ อยากถามว่าเป็นอาการปกติมั้ยคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Wannmai Mom'AoengAoey AingAing,

                  หากหลังคลอดน้ำคาวปลาได้หมดไปแล้ว การมีมูกใสปนเลือดและเมือกสีน้ำตาลออกมา จึงไม่ใช่น้ำคาวปลา แต่อาจเป็น

                  1. เลือดจากภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ เช่น แท้งคุกคาม เป็นต้นทั้งนี้หากหลังคลอดไม่ได้ให้นมลูกและไม่ได้คุมกำเนิด ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ต่อได้

                  2. ผลข้างเคียงจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาฝังคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด เป็นต้น รวมถึงยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ

                   3. การติดเชื้อในมดลูก แต่มักมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย และตกขาวก็จะมีกลิ่นเหม็น มีลักษณะคล้ายหนอง

                   4. การผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ

                   5. การผลิตฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ผิดปกติ

                   6. ความผิดปกติที่มดลูก เช่น มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก  มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                    หากหลังคลอดไม่ได้ให้นมลูกและไม่ได้คุมกำเนิด และได้มีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ แต่หากได้ใช้ฮอร์โมนคุมกำเนิดอยู่ ก็น่าจะเกิดจากผลข้างเคียงของออร์โมนเหล่านั้นได้ แต่หากไม่ได้ใช้ยาใดๆ และมีอาการตกขาวปนเลือดออกมาเรื่อยๆ ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ