ถามแพทย์

 • ผู้หญิงที่เป็น beta thalassemia major สามารถมีลูกได้ไหม?

 •  N'Yu Tearminor
  สมาชิก
  อยากทราบว่าจะสามารถมีลูกได้รึปล่าว ซึ่งฝ่ายหญิงอายุประมาณ 21 ปี ต้องได้รับเลือดทุกเดือน กินยาขับเหล็กเป็นประจำ ส่วนฝ่ายชายไม่มีพาหะใดๆครับ

  สวัสดีคะคุณ N'Yu Tearminor

  โรคธาลัสซีเมียเป็นโรคทางพันธุกรรมค่ะ การเป็นเบต้าธาลัสซีเมีย ของคุณต้องดูว่าเป็นแบบไหนนะค่ะ 

  Homozygous β- thal (β0 /β0 ), (β0 /β+ ) หรือ (β+ /β+ ) โลหิตจางมาก มักต้องให้เลือดเป็นประจํา Hb A2F; ไม่พบ HbA 

  β-thalassemia/Hb E (β0 /βE ) หรือ (β+ /βE ) โลหิตจางปานกลางถึงมาก บางคนให้เลือด เป็นประจําแต่บางคนไม่ต้องให้ Hb EF or Hb EFA 

  Homozygous Hb E (HbEE) (βE /βE ) โลหิตจางเล็กน้อย Hb E (E=80-100%) 

  Hb E trait (βE /β) ระดับอีโมโกลบินปกติเม็ดเลือดแดงมี ขนาดเล็ก(MCV ต่ํา) หรือขนาดปกติ Hb EA (E=25-35%) 

   β-thalassemia trait (β0 /β) or (β+ /β) ระดับอีโมโกลบินปกติหรือโลหิตจาง เล็กนอย เม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็ก(MCV ต่ํา) Hb A2A (A2>3.5%)

  กรณีที่เป็นมากถึงขนาดให้เลือดเป็นประจำ และมีการใช้ยาขับเหล็ก ก็ถือว่าเป็นมากค่ะ

  สัดส่วนของการเป็นโรคของทารกนะค่ะ 

  ถ้ามารดา มีธาลัสซีเมีย บิดาปกติ คือ ไม่มีการเป็นพาหะนะค่ะ อันนี้ต้องตรวจค่ะ 

  โอกาสของลูกจะมีปัญหาเป็นเรื่องของพาหะค่ะ 

  แต่ที่สำคัญมากที่สุดคือ ระหว่างการตั้งครรภ์ค่ะ สามารถตั้งครรภ์ไดหรือไม่จะต้องพิจารณาและตรวจประเมินก่อนค่ะ

  โดยจะต้องตรวจประเมินเรื่องการทำงานของระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต 

  ตรวจระบบเลือด ดูภาวะซีด หรือ การแตกทำลายของเม็ดเลือด ตรวจการทำงานของตับและม้าม

  เพราะโอกาสที่จะทำให้ทารกในครรภ์มีปัญหาด้านการเจริญเติบโตของร่างกายและพัฒนาการในครรภ์ได้ค่ะ

  ดังนั้นถ้าต้องการจะตั้งครรภ์ควรที่จะปรึกษาแพทย์ที่รักษาประจำ และ สูตินรีเวชค่ะ ต้องเตรียมตัวมากค่ะ เพราะภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ค่ะ