ถามแพทย์

  • ผลเลือดลูก เลือดจางหรือไม่คะ แก้ไขอย่างไร

  •  Matchima Tongjeen
    สมาชิก
    ผลเลือดวันที่ 5 ธ.ค. 2561 , ขณะนั้นอายุ 1 เดือน 20 วัน เข้า รพ ด้วยอาการอาเจียนบ่อย มีไข้ 38 องศา RBC count. 3.31 Hb. 9.8 Hct. 30 Neutrophil. 16 Lymphocyte. 74 Monocyte. 6 Eosinophil. 4 Basophil. 0 Platelet smear. Increase Platelet count. 759000 MCV. 87.0 MCH. 29.1 MCHC. 33.5 Normochromic. Normal RDW-CV. 12.1 Normocytic. Normal

    สวัสดีค่ะคุณ Matchima Tongjeen

    ค่าเลือดในเด็กวัย 1 เดือนควรอยู่ในช่วง 10-13 ค่ะ (ดูตัวที่เขียนว่า Hb นะคะ) จึงอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงปกติ ไม่น่าจะมีภาวะซีดรุดแรงจนทำให้เจ็บป่วยได้ และภาวะซีดไม่เกี่ยวกับเรื้องไข้และอาเจียนค่ะ ถ้าซีดเด็กจะมาด้วยตัวซีด หัวใจเต้นเร็ว ไม่ค่อยกิน และดูเหนื่อยๆช้าๆค่ะ