ถามแพทย์

 • อยากทราบความแม่นยำของการตรวจ Advance Oralquick ที่ตรวยเนื้อเยื่อในปากกับเจาะเลือดตรวจแบบ GEN4

 •  khunkhun
  สมาชิก

  ดิฉันได้ทำการตรวจ HIV ด้วยเครื่องมือ Advance Oralquick ที่ GLBT life Center USA

  โดยเจาะเลือดจากปลายนิ้วหลังจากมีความเสี่ยง 41, 80, 110 วัน โดยน้ำยา gen 3 ผลทั้ง 3 ครั้งเป็น ลบ

  และหลังจากนั้นได้ทำการตรวจด้วยเครื่องมือเดิม แต่น้ำยา gen 4 หลังจากเสี่ยง 190 วัน  ผลเป็นลบ โดยระหว่างนั้นไม่ได้มีความเสี่ยงเพิ่มเดิม

  ไม่ทราบว่าผลมีความน่าเชื่อถือไหมคะ การเจาะเลือดไม่กี่หยดและหยดสารละลาย เพื่อดูผลมีความน่าเชื่อถือไหมคะ

  ขอบคุณค่ะ

   สวัสดีคะคุณ khunkhun

  จากการงานงานวิจัยเนื่องจากหลักการของการใช้ Advance Oralquick เป็นการตรวจหาโปรตีน หรือ Ig M เป็นการตรวจที่มีความถูกต้องมาก สามารถใช้ในการหาแอนตี้บอดี้ และ p24 antigen ได้อย่างรวมเร็วคือ หาได้ด้วยช่วง window period ด้วยค่ะ คือ อาจจะเจอการติดเชื้อตั้งแต่ 20-24 วันแรกหลังจากการติดเชื้อได้เลยค่ะ 

  การตรวจ gen 4 สามารถตรวจได้หาเชื้อได้รวดเร็วประมาณอาทิตย์ที่สองของการติดเชื้อค่ะ และความเชื้อถือถึง 95% 

  อย่างไรก็ตามถ้ามีประวัติเสี่ยงแนะนำเรื่องการตรวจโรคติดต่ออื่นๆ ทางเพศสัมพันธ์ด้วยนะค่ะ เช่น ไวรัสตับอักเสบ บี ซี ซิฟิลิส ค่ะ