ถามแพทย์

 • ผลตรวจนี้ มีเชื้อไวรัสตับอักเสบ บีหรือไม่

 •  Kanok-on Khunsuk
  สมาชิก
  ผลตรวจนี้หมายความว่าอย่างไรคะ มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หรือ ไม่มีคะ HBsAb=Positive HBsAg=Negative

  สวัสดีค่ะ คุณ Kanok-on Khunsuk

  จากผลตรวจแปลว่า คนไข้ไม่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีนะคะ

  และมีคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบีค่ะ