ถามแพทย์

 • อยากทราบว่าผลตรวจเชื้อ hiv 2 รอบเป็น non-reactire แต่ทำไมเขาบอกว่า ผลตรวจยังไม่ชัดเจน

 • หมอค่ะ อยากทราบว่าผลตรวจหาเชื้อ hiv ของหนู ตรวจมา 2 รอบแล้ว ผลออกมาเป็น non-reactire แต่ทำไมเขาบอกว่า ผลตรวจยังไม่ชัดเจน มันคืออะไรค่ะ

   สวัสดีค่ะ คุณ หมีพูตัวน้อย น้อย

  การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในช่วงที่ได้รับเชื้อใหม่ๆ อาจยังตรวจไม่พบเชื้อได้ค่ะ

  ส่วนระยะเวลาที่จะตรวจพบเชื้อเอชไอวีได้นั้น ขึ้นกับว่าเครื่องมือที่ใช้ตรวจว่า มีความไวในการตรวจพบเชื้อมากน้อยเพียงใดค่ะ

  โดยทั่วไปจึงแนะนำให้ตรวจซ้ำอีก 3-6 เดือน ขึ้นกับความไวในเครื่องมือที่ตรวจของแต่ละโรงพยาบาลค่ะ

  สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ