ถามแพทย์

  • ถ้าตรวจการตั้งครรภ์แต่ไม่ใช่ปัสสาวะแรกของการตื่นนอน ผลจะคลาดเคลื่อนไหมค่ะ

  •  Khanittha
    สมาชิก
    ถ้าตรวจการตั้งครรภ์ตอนเช้า แต่ไม่ใช่ปัสสาวะแรกของการตื่นนอน แต่ยังไม่ได้ทานอะไรลงไป แบบนี้ผลจะคลาดเคลื่นไหมค่ะ
    สวัสดีครับ สำหรับการตรวจการตั้งครรภ์ด้วยปัสสาวะ เป็นการตรวจหาฮอร์โมน hCG ในปัสสาวะ วีธีการทดสอบมีดังนี้คือ 1.ปัสสาวะในถ้วยตวง 2.จุ่มชุดตรวจปัสสาวะ อย่าให้เลยขีดที่กำหนด ไว้ประมาณ 3 วินาที 3.หลังจากนั้น นำชุดตรวจวางแนวนอน รออ่านผลใน 1-5 นาที แนะนำให้ตรวจในช่วงเช้าหลังตื่นนอน เนื่องจากปัสสาวะแรกจะมีฮอร์โมน hCG สูงที่สุด และแนะนำให้ตรวจหลังประจำเดือนขาด 1 สัปดาห์จะได้ผลแม่นยำ 99 เปอเซนต์ แนะนำให้คุณตรวจซ้ำด้วยปัสสาวะแรกในช่วงเช้าจะได้ผลแม่นยำที่สุดครับ