ถามแพทย์

 • ตั้งแต่ทานยารักษาภาวะซึมเศร้า มีอาการใจสั่น แน่นหน้าอก หน้ามืด เวียนหัว ไม่มีอารมณ์ทางเพศ สามารถปรับยาได้ไหม

 •  Rattikan kewwichai
  สมาชิก
  ตั้งแต่ทานยาต้านมือสั่น ใจสั่น แน่นหน้าอก หน้ามืด เวียนหัวและ อารมณ์ทางเพศลดลงไม่มีอารมณ์กับแฟนเลย ถ้ามีส่วนสามารถปรับยาได้มั้ย ตอนนี้ทานยาหลักๆก็จะมีที่หมอจ่ายมา.. Domperidone 10mg (เช้า เย็น) fluoxetine 20mg (เย็น) Benzhexol 2mg (เย็น) Risperldone 1mg (ก่อนนอน) Ativen 1mg (ก่อนนอนตามอาการ) ยาพวกนี้ทำให้มีผลต่ออารมณ์ทางเพศด้วยมั้ยค่ะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Rattikan kewwichai

  การที่มีอารมณ์ทางเพศลดลง สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ  เช่น การเจ็บป่วยทางกาย อารมณ์หรือภาวะทางจิตใจที่ไม่ปกติ รวมถึงผลข้างเคียงจากยา 

  จากที่คุณ Rattikan kewwichai สอบถาม แนะนำให้ไปพบแพทย์ที่ดูแลเพื่อปรึกษาอาการดังกล่าวที่เกิดขึ้น เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขให้เหมาะสมนะคะ