ถามแพทย์

 • รบกวนแปลผลการตรวจอัลตร้าซาวด์ mammagram

 •  phetinter
  สมาชิก

   เรียน  คุณหมอคะ  ขอความคุณหมอ ช่วยอธิบายผลตรวจให้ด้วยคะ  ขอขอบคุณล่วงหน้า

  T.phetinter

  MAMMOGRAM MAMMOGRAM AND ULTRASOUND OF BILATERAL BREASTS

  HISTORY: Check-up

  FINDINGS CC and MLO views of both brcasts show normal contour ofbilateral breast implants with symmetrical heter egenously dense-composition without definite mass, malignant calcification, architectural distortion, nipple retraction, skin retraction, or skin thickening Few skin calcifications are seen in bilateral breasts Visualized axillary regions appear unremarkable.

  Additional ultrasound reveals an oval-shaped, heter ogenous hypoechoic nodule at R9, size 0.4 x 0.2 x 05 cm. Cluster of cysts are seen at LI1, size 03-0,7 cm. One of these eysts shows internal echoic content, size 0,6 x 0.4 cm. No axillary lymphadenopathy is noted.

  IMPRESSION:

  - An oval-shaped, heterogenous bypoechoic nodule at R9. probably benign lesion

  -Cluster of simple cysts at LII

  -A small cyst with internal echoic content at LI. probably benign lesion. do yo ents o

  - Bilateral breast augmentation with intact breast implants

  - Few benign calcifications in bilateral breasts

  BIRADS 3, follow-up next 6 months is suggested.

  NOTE: 10-15% false negative for mammogram

  phetinter  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ phetinter

  ผลการตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวน์บริเวณเต้านมพบว่ามี

  ก้อนรูปไข่ที่เต้านมข้างขวาตรง 9 นาฬิกา ลักษณะน่าจะเป็นเนื้อดี

  กลุ่มของถุงน้ำในรังไข่ที่เต้านมข้างซ้าย

  มีการเสริมเต้านมมาทั้ง 2 ข้าง ซิลิโคนยังอยู่ดี

  มีก้อนแคลเซียมกระจายที่เต้านมทั้ง 2 ข้าง

  เป็น BIRADS grade 3 (แปลว่า ตรวจพบสิ่งที่คาดว่าน่าจะปกติ ที่พบได้ในเต้านม แต่ควรมีการตรวจซ้ำเพื่อติดตามสักระยะ(ประมาณ 2 ปี)เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอันตรายจริง โอกาสเกิดมะเร็งน้อยกว่า 2%) ควรไปตรวจซ้ำอีก 6 เดือน

  แนะนำกลับไปตามแพทย์นัดค่ะ