ถามแพทย์

 • ผลการตรวจมะเร็งเต้านม mammogram

 •  phetinter
  สมาชิก

  เรียน คุณหมอคะ  นี่คือผลตรวจมะเร็งเต้านมคะ  ขอความกรุณาคุณหมอช่วยเหลืออธิบายด้วยคะ

  ขอขอบคุณล่วงหน้าคะ

  T.phetinter

  MAMMOGRAM AND ULTRASOUND OF BILATERAL BREASTS

  HISTORY: Check-up

  FINDINGS CC and MLO views of both breasts show normal contour of bilateral breast implants with symmetrical heterogenously dense-composition without definite mass, malignant calcification, architectural distortion, nipple retraction, skin retraction, or skin thickening. Few skin calcifications are seen in bilateral breasts. Visualized axillary regions appear unremarkable. Additional ultrasound reveals an oval-shaped, heterogenous hypocchoic nodule at LII. size 0.3-0.7 cm. One of R9. size 0.4 x 0.2 x 0,5 em. Cluster of cysts are seen at these cysts shows internal cchoie content, size 0.6 x 0.4 cm. No axillary lymphadenopathy is noted.

  IMPRESSION: -

  An oval-shuped, heterogenous hypoechoic nodule at R9, probably benign lesion.

  - Cluster of simple cysts at LII uch do you remermber

  - A small cyst with internal echoic content at LII, probably benign lesion. i events of 2019?

  - Bilateral breast augmentation with intact breast implants

  - Few benign calcifications in bilateral breasts

  BIRADS 3, follow-up next 6 months is suggested.

  NOTE: 10-IS% false negative for mammogram