ถามแพทย์

  • ผมไอติดต่อกันมาหลายเดือนแล้วคับ แต่วันนี่ผมไอ้ออกมามีเลือดด้วยคับ ผมควรจะต้องทำไงมั้งคับ

  • ผมไอติดต่อกันมาหลายเดือนแล้วคับ แต่วันนี่ผมไอ้ออกมามีเลือดด้วยคับ ผมควรจะต้องทำไงมั้งคับ
    สวัสดีค่ะ อาการไอเป็นเลือดนั้นสามารถเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุด้วยกันค่ะเช่นอาการกระทบกระเทือนบริเวณทางเดินหายใจมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอยู่ในทางเดินหายใจมีการติดเชื้อโรคปอดบางชนิดโรคเส้นเลือดเชื่อมกันผิดปกติ และ วัณโรค เป็นต้น อาการไอเป็นเลือดที่พบได้บ่อยในประเทศไทย และ มีความชุกชุมมาก คือ โรควัณโรค ซึ่งจะมีอาการคือ อาการไอเรื้อรังนานเป็นเดือน อาการไอเป็นเลือด อาจมีอาการหอบเหนื่อยได้ มีไข้ต่ำ โดยเฉพาะตอนกลางคืน น้ำหนักลด และ มีประวัติคนใกล้เคียงเป็นโรควัณโรค มีปัจจัยเสี่ยงร่วมคือ การสูบบุหรี่ แนะนำให้พบแพทย์เพื่อทำการเก็บเสมหะย้อมดูเชื้อ และ เอ็กซเรย์ปอด หลังจากนั้นแพทย์จะทำการรักษาโดยการรับประทานยา อย่างไรก็ตามเพียงแค่ประวัติไม่สามารถทำการวินิจฉัยโรคได้จำเป็นต้องทำการซักประวัติตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆร่วมด้วยซึ่งในโรคอื่นๆดังกล่าวข้างต้นล้วนจำเป็นที่จะต้องพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัย และ รักษาทั้งสิ้น จึงแนะนำให้พบแพทย์ทันที เพื่อทำการประเมินอาการ และ รักษาค่ะ