ถามแพทย์

 • เจ็บคอเวลากลืนน้ำลาย ไอ และมีเสมหะ ควรทำอย่างไร

 •  Varayut Mepolikit
  สมาชิก
  ผมเจ็บคอมาแต่เมื่อวานครับ อาการ มีสเลด ใส เจ็บๆคอ เวลากลืนน้ำลายก็ เจ็บนิดๆ เสียงแหบ นิดๆ แต่ไม่มาก ควร ทำไง ไงหะ มียาอะไรไหท
  Varayut Mepolikit  Varayut Mepolikit
  สมาชิก
  อ่อ อีกอย่าง ไอด้วน
  Varayut Mepolikit  Varayut Mepolikit
  สมาชิก
  อีกอย่าง ไอ ด้วย

  สวัสดีครับ

  อาการเจ็บคอ มีปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคทั้งปัจจัยภายนอก เช่น สิ่งแวดล้อม ความร้อน ความเย็น การสัมผัสเชื้อโรค ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเชื้อไวรัส ที่เหลือเป็นแบคทีเรียที่ปนกับอาหาร และปัจจัยภายใน เช่น ขาดน้ำ ความเครียด โรคประจำตัว โรคจมูกและไซนัส

  โดยอาการเจ็บคอจะแบ่งออกได้เป็น
  1. เจ็บคอเฉียบพลัน (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 14 วัน)
  - อาจมีอาการเล็กน้อยตั้งแต่คันคอ ไอ ถึงรุนแรงมากๆ เช่น อ้าปากไม่ได้ กลืนไม่ได้ เจ็บร้าวไปที่หู หรือมีลมหายใจเหม็น
  2. เจ็บคอเรื้อรัง (มากกว่า 14 วัน) 
  - อาจมีการระคายคอ ไอ คอแห้ง จุกแน่นในคอ จนถึงเจ็บร้าวบริเวณคอ

  โดยอาการเจ็บคอฉับพลันและเรื้อรังสามารถเกิดได้จากทั้งเชื้อไวรัส แบคทีเรียหรือเชื้อรา ซึ่งสามารถทำให้เกิดโรคที่แตกต่างกัน และมีวิธีการรักษาและให้ยาแตกต่างกันเช่นกัน

  ดังนั้นจึงแนะนำให้ จขกท ไปพบแพทย์หู คอ จมูก เพื่อวินิจฉัยโรคและให้การรักษาตามเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของโรคนั้นๆอย่างเหมาะสมดีกว่าการซื้อยามาทานเองครับ