ถามแพทย์

 • ปวดท้องเวลางอตัวหรือลุกขึ้นนั่ง บริเวณข้างซ้ายแถวสะดือ

 •  Nathee Saelao
  สมาชิก
  ตอนงอตัว หรือลุกขึ้นนั่ง บริเวณข้างซ้ายแถวข้างสดือ

  สวัสดีค่ะ คุณ Nathee Saelao,

                       หากอาการปวดท้องข้างซ้ายเป็นบริเวณส่วนบนของท้อง อาจเกิดได้จาก โรคกระเพาะอาหารอักเสบ ซึ่งจะรู้สึกปวดบริเวณท้องส่วนบน อาจเป็นบริเวณลิ้นปี่ลงไปถึงเหนือสะดือหรือปวดค่อนไปทางด้านซ้าย อาจปวดแบบจุกแน่น หรือแสบร้อน อาการปวดอาจเป็นเวลาหิวก่อนทานอาหาร หรือหลังทานอาหารไปแล้วก็ได้ นอกจากนี้อาจมีอาการท้องอืด อาหารไม่ย่อย อิ่มเร็ว เรอบ่อย คลื่นไส้ อาเจียน เป็นต้น

                    แต่หากปวดค่อนไปทางด้านล่าง อาจเกิดจาก

                  - ลำไส้ส่วนที่อยู่ช่องท้องด้านซ้ายล่างอักเสบ นอกจากปวดท้องแล้ว มักมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายอุจจาระเหลวร่วมด้วย

                  - ถุงผนังลำไส้ใหญ่อักเสบ อาการจะคล้ายกับไส้ติ่งอักเสบ แต่จะเป็นทางด้านซ้ายแทน โดยอาการปวดจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ร่วมกับมีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด เป็นต้น

                  แนะนำให้สังเกตว่ามีอาการอื่นๆ เกิดร่วมหรือไม่ และคล้ายกับโรคใดดังกล่าวข้างต้น หากไม่อาการอื่นๆ แต่อาการปวดท้องยังคงรุนแรงต่อเนื่อง แนะนำให้รีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษาค่ะ 

  นอกจากนี้ อาจเกิดจากมีการอักเสบของกล้ามเนื้อหน้าท้อง ซึ่งอาการปวดจะสัมพันธ์กับท่าทาง  หรือมีจุดกดเจ็บที่ชัดเจน ดังนั้น หากอาการปวดเกิดขึ้นเฉพาะในท่างอตัว หรือตอนจะลุกขึ้นนั่ง ก็อาจเป็นอาการปวดที่เกิดจากกล้ามเนื้ออักเสบได้ ซึ่งอาจเกิดจากการออกกำลังกายมากไป ออกผิดท่า การยกหรือเข็นของหนัก เป็นต้น