ถามแพทย์

  • ปัสสะวะบ่อย

  •  Say Kanjana
    สมาชิก
    มีอาการฉี่บ่อยมากปวดทุกๆ5นาทีได้ตอนกลางคืนก้อแทบไม่ได้นอนเลยค่ะอยากรู้มากๆค่ะว่าตัวเองเปนอะไรไปหาหมอตรวจฉี่แล้วก้อปรกติค่ะไม่มีอาการติดเชื้อเวลาฉี่เสร็จก้อปวดจี้ดๆค่ะ
    สวัสดีค่ะ คุณ Say Kanjana @อาการปัสสาวะบ่อยนั้น สามารถเป็นได้ 2ลักษณะ คือ *ลักษณะแรก เป็นการที่มีปริมาณปัสสาวะออกมากกว่า 3ลิตรต่อวัน ซึ่งหากเป็นลักษณะแบบนี้ จะนึกสาเหตุจากโรคเบาหวาน, โรคเบาจืด, การได้ยาขับปัสสาวะ, การที่ค่าเกลือแร่บางอย่างในร่างกายผิดปกติ, การดื่มน้ำปริมาณมาก เป็นต้น. *ส่วนลักษณะที่สองคือ การปัสสาวะปริมาณไม่มาก ออกทีละนิดๆ แต่ออกบ่อย หากมีลักษณะปัสสาวะแบบนี้ จะมีสาเหตุได้จาก การติดเชื้อบริเวณกระเพาะปัสสาวะหรืออวัยวะเพศหญิง, เนื้องอกที่อุ้งเชิงกราน, กระเพาะปัสสาวะบีบตัวมากเกินไป (over bladder syndrome) ***ดังนั้นแนะนะคุณ Say Kanjana ให้สังเกตลักษณะการปัสสาวะ หากไม่แน่ใจ แนะนำให้ตวงปริมาณการดื่มน้ำ เปรียบเทียบกับปริมาณการปัสสาวะออกมาในแต่ละวัน. หากพบว่ามีการดื่มน้ำมากกว่าที่ปัสสาวะออก แนะนำให้จำกัดน้ำและหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน และแอลกอฮอล์ค่ะ. แต่หากไม่ได้ดื่มน้ำมาก. ***แนะนำให้นำผลบันทึกของปริมาณน้ำที่ดื่มกับปริมาณปัสสาวะที่ออกในแต่วัน ไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรคนะคะ