ถามแพทย์

 • ตกขาวเป็นมูกใส คันภายในมาก หลังจากไปหาหมอหมอบอกเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบ มีเลือดไหลออกมา

 •  jubjang
  สมาชิก

  สวัสดี ก่อนที่จะปัสวะเปนเลือดก่อนหน้านี้เปนตกขาวเปนมูกแต่ไม่มีเลือดนะคะคันภายในมากคะแล้วพอวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเข้าห้องน้ำปัสวะเจ้บมากลองสังเกตดูเหนเหมือนเลือดแต่ก้อคิดว่าคิดไปเองแล้วอยุ่ดีๆปวดหัวไข้ขึ้นแล้วพอที่นี้เข้าห้องน้ำอีกรอบ มีเลือดออกมาคะ แล้วก้อไปหาหมอที่คลินิกเขาบอกว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบให้ยามาทานพอที่นี้เช้าของอีกวันไปเข้าห้องน้ำแล้วปัสวะเลือดออกเลยเอากะจกส่องดูเลือดออกจากช่องคลอดมากับมูกออกมาพร้อมกันแต่ไม่มีอาการเจ้บท้องเลยนะคะประจำเดือนก้อไม่ใช่ เลือดที่มาพร้อมกับมูกออกมาเปนบ้างครั้งบางครั้งหนักหน่อยก้ออกมาเยอะคะ

  สวัสดีค่ะคุณ jubjang 

  การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะพบได้บ่อยในเพศหญิงค่ะ เนื่องจากทางเดินปัสสาวะค่อนข้างสั้น และ เชื้อส่วนใหญ่ที่เป็นจะเป็นเชื้อที่อาศัยอยู่บริเวณช่องคลอด หรือ ทวารหนักค่ะ 

  ซึ่งปกติเชื้อเหล่านี้ไม่ทำให้เกิดการติดเชื้อนอกจากจะมีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมทำให้เกิดการติดเชื้อเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะได้ค่ะ

  ลักษณะการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ เกิดได้ตั้งแต่ ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะค่ะ 

  การติดเชื้ออาจจะสัมพันธ์กับประวัติกลั้นปัสสาวะ หรือ การล้างทำความสะอาดบริ่เวณรูทวารอย่างผิดวิธี ทำให้มีการปนเปื่อนได้ค่ะ 

  นอกจากนี้ยังเกิดจากการเป็นนิ่วไต นิ่วท่อไต นิ่วในกระเพาะปัสสาวะได้ค่ะ 

  อาการแสดงของการติดเชื้อ 

  ถ้าเป็นที่ไต จะมีไข้สูงหนาวสั่น ปวดบริเวณบั้นเอวอย่างแรง 

  การติดเชื้อที่ท่อไต เนื่องจากนิ้วอาจจะมีอาการปวดร้าวไปที่ขาหนีบ

  ติดเชื้อกระเพาะปัสสาวะจะมาด้วยอาการปวดหน่วงท้องน้อย  ปัสสาวะลำบาก และมีอาการปวดเวลาปัสสาวะได้

  แนะนำให้ตรวจปัสสาวะเพื่อหาการติดเชื้อ

  ถ้ามีการติดเชื้อชัดเจนแนะนำให้รับประทานยาฆ่าเชื้อค่ะ แต่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ค่ะ

  แนะนำให้ดื่มน้ำให้มาก

  ห้ามกลั้นปัสสาวะ

  และรับประทานยาแก้ปวดลดไข้ ถ้ามีอาการปวดและไข้ค่ะ

  นอกจากนี้ถ้าเป็นซ้ำๆ แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติมเรื่องนิ่วค่ะ