ถามแพทย์

 • ปวดหู ใส่หูฟังแต่ไม่ได้ฟังอะไรก็ปวด

 •  Thrinzaza Zaza
  สมาชิก
  เสียบหูฟังธรรมดา ไม่ได้ฟังอะำรก็ปวด

   สวัสดีค่ะ คุณ Thrinzaza Zaza,

                  อาการปวดหู หากเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันนั้น อาจเกิดจาก 

                1. มีสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในรูหู  เช่น แมลง มด หรือแม้แต่เมล็ดพืช 

                2. การอักเสบติดเชื้อของรูหูชั้นนอก มักเกิดภายหลังการแคะหู หรือหลังจากไปว่ายน้ำ เล่นน้ำมา อาการคือ ปวดหู กดเจ็บบริเวณหน้าใบหู เมื่อดึงใบหูหรือโยกใบหูจะเจ็บมากขึ้น หูอื้อ มีน้ำเหลืองไหลออกมา รูหูบวมแดง

                 3. หูชั้นกลางอักเสบติดเชื้อแบบเฉียบพลัน อาการคือปวดหูมาก มีไข้ การได้ยินเสียงลดลง บางรายอาจมีเวียนหัว คลื่นไส้ หลังจากนั้นอาการปวดและไข้จะลดลง แต่มีหนองไหลจากรูหู ส่วนใหญ่แล้วหูชั้นกลางอักเสบแบบเฉียบพลัน มักเกิดตามหลังการเป็นไข้หวัด

                 4. มีสิวหรือฝีในรูชั้นนอกหู เกิดจากการอุดตันของไขมันและมีเชื้อโรคสะสมจนทำให้เกิดสิวหรือฝี 

                  5. ขี้หูอุดตัน บางรายร่างกายมีการผลิตของขี้หูมากและอาจเกิดการสะสมของขี้หูจนอุดตัน ทำให้ปวดหู ได้ยินเสียงดังในหู หรือเวียนศีรษะได้

                  บางครั้งอาการปวดหู อาจไม่ได้มีสาเหตุโดยตรงจากหู แต่มีสาเหตุที่อื่นที่ส่งอาการปวดร้าวมาที่หูได้ เช่น ปวดฟัน ข้อต่อขากกรรไกรอักเสบ เป็นต้น

                  หากยังคงมีอาการปวดหู แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อส่องตรวจดูภายในหูด้วยเครื่องมือนะคะ