ถามแพทย์

  • ปวดหลังถ่าย

  • ผ่าฝีที่ก้นมา แถวรูทวาร ในกรณีที่เรา ถ่ายอุจาระเสร็จแล้ว แช่น้ำอุ่น ทำความสะอาดเรียบร้อย เหมือนบางทีมันปวดเหมือนถ่ายออกไม่สุด กรณีนี้ เกิดจากแผล หรือว่าเราไม่ได้เบ่งตอนถ่าย จะเกี่ยวมััยครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ ณัฐพร พะจุไทย

    อาจเป็นอาการที่เกิดการผ่าตัดได้ค่ะ

    แนะนำให้พยายามอย่าให้ท้องผูกนะคะ ดื่มน้ำเปล่า2-3ลิตรต่อวัน เพื่อให้อุจจาระนิ่ม และปฏิบัติตามที่แพทย์ที่ดูแลแนะนำสม่ำเสมอนะคะ