ถามแพทย์

  • ปวดหน้าอกซ้ายและรู้สึกจุกตรงหน้าอกขวาครับ

  •  Bank teeraaphat
    สมาชิก
    ปวดด้านซ้ายมาประมาณ5วันแล้วครับ จะรู้สึกปวดมากเวลานอนครับ บริเวณรอบๆนมครับ ส่วนด้านขวาปวดได้หนึงวันแล้วครับ ปวดทั้งวันเลยครับ บริเวรใกล้กระดูกหน้าอกด้านขวาครับ ควรทำอย่างไงครับ พอปวดด้านซ้ายหายใจไม่ค่อยออกครับ พอหาใจเข้าลึกๆก็ปวดมากครับ