ถามแพทย์

 • ประจำเดือนล่าสุด 26 ม.ค. เดือนนี้ยังไม่มา มีปวดท้องและตกขาวมาก จะท้องไหม

 •  Pankorn SD
  สมาชิก
  สวัสดีค้ะหนูมีเรื่องจะมาปรึกษามีอาการเจ็บท้องเหมือนประจำเดือนจะมาแต่ก็ไม่มาค้ะมีอาการตกขาวเยอะด้วยเดือนที่แล้วมาวันที่26มค. แต่เดือนนี้ยังไม่มาเลยค้ะจะท้องไหมค้ะ#กลัวท้องมากค้ะ#ขอบแต่เดือนนี้ยังไม่มาเลยค้ะจะท้องไหมค้ะ#กลัวท้องมากค้ะ#ขอบคุณค้ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Pankorn SD

                หากถึงกำหนดวันที่ประจำเดือนควรจะมา แต่ยังไม่มา อาจเกิดจาก

                1.การตั้งครรภ์ หากมีเพศสัมพันธ์ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้

                2. การมีความเครียด ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย อดนอน อดอาหาร มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเร็ว

                ดังนั้น แนะนำควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูก่อนเป็นอันดับแรก หากตรวจไม่พบ อาการปวดท้องและตกขาว อาจเป็นอาการก่อนการมีประจำเดือนมาก็ได้ หรือเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ก็ได้ เช่น มีมดลูกอักเสบ เป็นต้น

                ดังนั้น หากตรวจไม่พบการตั้งครรภ์ แต่ประจำเดือนยังคงไม่มา และยังมีปวดท้องและตกขาวปริมาณมาก ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ