ถามแพทย์

  • ปวดท้องน้อยแบบเจ็บมาก เกิดจากอะไร อันตรายไหม

  •  คนบาง คน
    สมาชิก
    สาเหตุเกิดจากอะไร แล้วอันตรายไหม
    สวัสดีครับ อาการปวดท้องน้อยสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุครับ ในกรณีของ จขกท สามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ 1.)กรณีที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ อาการปวดท้องอาจเกิดจากมีปัญหาที่ลำไส้ ซึ่งมีลักษณะปวดท้องแบบบิดๆ, กระเพาะปัสสาวะ หรือการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ซึ่งอาจมีอาการปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะไม่สุด ปัสสาวะแสบขัด ปวดหน่วงบริเวณหัวหน่าว 2.) กรณีที่ตั้งครรภ์ อาจเกิดจากภาวะแท้ง หรือแท้งคุกคาม การตั้งครรภ์นอกมดลูกได้ ซึ่งอาการที่พบร่วมด้วยได้แก่ เลือดออกทางช่องคลอด ปวดท้อง หรือเวียนศรีษะ หน้ามืดเป็นลมในกรณีที่มีเลือดออกทางช่องคลอดปริมาณมาก แต่เนื่องจากอาการปวดท้องเป็นอาการที่ไม่จำเพาะครับ อาจเกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ก็ได้ และยังไม่สามารถบอกถึงสาเหตุที่แน่ชัดได้ครับ เพราะนอกจากที่กล่าวมายังสามารถเกิดได้จากอีกหลายสาเหตุ จึงแนะนำให้ จขกท ไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมและวางการรักษาต่อไปครับ