ถามแพทย์

  • กินยาคุมฉุกเฉินไป 1 สัปดาห์ มีเลือดออก ปวดท้องน้อย เป็นอะไร

  • กินยาคุมฉุกเฉินไปวันที่4ค่ะ หลังจากนั้น1อาทิตย์มีเลือดออกทางช่องคลอด 2วันแรกเลือดออกเยอะ เหมือนประจำเดือน แต่พอหลังๆมาเริ่มออกมากระปริดกระปรอยเป็นแบบนี้มา6วันแล้วค่ะ แล้วก็มีอาการปวดท้องน้อยด้านซ้ายจี๊ดๆเป็นบางที ไม่ทราบว่าเป็นอะไรค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ ครีม'ม เตาะ'ะ,

                         การมีเลือดออกจากช่องคลอด หลังจากที่ทานยาคุมฉุกเฉินไป 1 สัปดาห์ หากไม่ใช่ช่วงวันที่ที่ประจำเดือนควรจะมา น่าจะเป็นเลือดที่เกิดจากผลของยาคุมฉุกเฉินได้ ส่วนอาการปวดท้องน้อย ก็เป็นอาการที่สามารถพบร่วมได้ขณะมีเลือดออก ซึ่งการที่มีเลือดออก ก็แสดงว่าไม่น่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ

                          แนะนำให้สังเกตเลือดที่ออกต่อไปก่อน หากไม่ได้ออกต่อเนื่องไปอีกหลายวัน ก็ไม่ได้ถือว่าผิดปกติอะไร ส่วนประจำเดือนในรอบต่อไป ก็จะมาหลังจากนี้ไปประมาณ 4 สัปดาห์ได้ค่ะ

                          แต่หากเลือดออกนานเกิน 10 วัน หรือมีปวดท้องน้อยมาก แนะนำควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อหาสาเหตุ เช่น มีมดลูกอักเสบ การทำงานของรังไข่ผิดปกติ  ภ่าวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ (หากก่อนหน้านี้ เคยมีเพศสัมพันธ์มากอ่น) เนื้องอกมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น