ถามแพทย์

 • ฝังยาคุมมาแล้ว ปล่อยใน มีโอกาสท้องมากน้อยแค่ไหนครับ?

 •  Tanawich Pissawong
  สมาชิก
  ฝังยาคุมมาแล้ว ปล่อยใน มีโอกาสท้องมากน้อยแค่ไหนครับ?

   สวัสดีค่ะคุณ  Tanawich Pissawong

  การฝังยาคุมกำเนิด ถือเป็นการป้องกันการตั้งครรภ์ที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งค่ะ โดยจะมีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดหลังจากได้รับการฝังแล้วประมาณ 7 วัน แต่อย่างไรก็ตาม การคุมกำเนิดทุกชนิดไม่สามารถคุมกำเนิดได้100% ส่วนกรณียาฝังคุมกำเนิดจะมีความเสี่ยงในขั้นตอนการฝังยาหรือการนำยาออก ซึ่งอาจทำให้เกิดการติดเชื้อ แต่มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก เพียง 2% ของผู้ที่ใช้ยาฝังคุมกำเนิดเท่านั้น มีอีกกรณีที่พบได้ยาก คือ ผู้ที่ตั้งครรภ์ขณะที่ใช้ยาฝังคุมกำเนิดอยู่ โดยจะเพิ่มความเสี่ยงเล็กน้อยให้เกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูก

  หากยังสงสัยควรปรึกษาแพทย์ เพื่อรับคำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปค่ะ