ถามแพทย์

 • โอกาสในการตั้งครรภ์มีมากแค่ไหน ถ้าเรากินยาคุมฉุกเฉินถูกวิธี

 •  Parnuvich NT
  สมาชิก

  ปกติแล้วแฟนจะมี รอบเดือนประมาณช่วงวันที่ 12 ของทุกเดือนครับ  มีอะไรกับแฟน วันทีี่ 7/12 ซึ่งอีกประมาณ 5 วัน รอบเดือนแฟนก็จะมา ถุงยางเกิดหลุด เลยซื้อ ยาคุมกินหลังจากนั้นไม่เกิน 1 ชม และ ตามด้วยเม็ดที่2 หลังจากนั้น 12 ชม ตามวิธีการทานยา** 


  คำถาม


  1. โอกาสการตั้งครรภ์มากน้อย แค่ไหนครับ หาก ทานในช่วง ก่อน มีประจำเดือน 5 วัน (ไม่แน่ใจว่าหากอยู่ในช่วงหน้า 7 จะลดโอกาส การตั้งครร ลงด้วยมั้ยครับ )


  2. ประจำเดือน ครั้งต่อไปจะมา ช่วงวันที่เท่าไหร่ครับ หากบังเอินว่า ได้ทาน ก่อนที่จะมีประจำเดือน 5 วัน แล้ว เลือดที่เกิดจาก affect การทานยา ดันออกมา พอดี กับช่วงรอบเดือน  คือมี เลือดออก วันที่ 12/12 ( กินยาคุมวันที่ 7/12)


  3. ควรตรวจ ครรภ์ ช่วงเวลาใดครับ เพื่อความชัดเจน 

  สวัสดีค่ะ คุณ Parnuvich NT,

                       1. หากได้ทานยาคุมฉุกเฉินเม็ดแรกภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์ และได้ทานเม็ดที่ 2 หลังจากทานเม็ดแรกไปแล้ว 12 ชั่วโมง ยาคุมฉุกเฉินจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 95% ค่ะ

                          นอกจากนี้หากเป็นคนที่มีประจำเดือนสม่าเสมอ การมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 5 วันก่อนวันของการมีประจำเดือน ถือว่าอยู่ในระยะปลอดภัย โอกาสที่จะตั้งครรภ์ก็ย่อมที่จะน้อยลงไปอีกค่ะ

                     2. เลือดที่ออกมาหลังจากทานยาไป 5 วัน อาจเป็นเลือดจากผลข้างเคียงหรือเป็นประจำเดือนก็ได้ เนื่องจากเป็นช่วงกำหนดวันที่ประจำเดือนเดือนควรจะมาพอดี ดังนั้นหากเลือดที่ออกมามีจำนวนวันเท่ากับประจำเดือนที่เคยมา ก็น่าจะเป็นประจำเดือน และหากเลือดที่ออกหมดไปแล้ว และหลังจากนั้นไม่มีเลือดออกมาอีก เลือดดังกล่าวก็น่าจะเป็นประจำเดือน ไม่ใช่ผลข้างเคียงจากยาค่ะ เลือดที่ออกจากผลข้างเคียงของยา ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในทุกรายที่ทานยาคุมฉุกเฉินค่ะ

                      3. ดังนั้นหากเลือดที่ออกคือประจำเดือน ก็แสดงว่าไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นค่ะ แต่หากต้องการตรวจหาการตั้งครรภ์ ก็ควรรอให้ประจำเดือนในรอบเดือนถัดไปขาดหายไปก่อนค่ะ