ถามแพทย์

 • ปรึกษาเรื่องการใช้น้ำตาเทียม ควรใช้ชนิดใดและ ควรใช้นานแค่ไหน

 •  prapank
  สมาชิก

  สวัสดีค่ะ  มีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับการใช้น้ำตาเทียมค่ะ  ข้อมูลเบื้องต้นคือผู้ใช้มีสายตาสั้นมาก  ใส่แว่นสายตา  และทำงานหน้าคอมพิวเตอร์วันละ 8 ชม. เป็นอย่างน้อย

  1. สารกันเสียในน้ำตาเทียมแบบขวดมีอันตรายหรือก่อให้เกิดความเสี่ยงอะไรมั้ยคะ  หากใช้ในระยะยาว

  2. กรณีที่ใช้เพื่อบรรเทาภาวะตาแห้ง ควรใช้แบบไหนมากกว่าระหว่างแบบขวดที่มีสารกันเสียกับแบบใช้วันเดียวที่ไม่มีสารกันเสีย

   

  ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีค่ะ

  โดยทั่วไปแล้วน้ำตาเทียมนำมาใช้เพื่อลดอาการระคายเคืองตา แสบตาอันเนื่องมาจากตาแห้ง และใช้หล่อลื่นลูกตาในผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์

  น้ำตาเทียมมี 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดสารละลายที่ไม่ใส่สารกันเสียจัดจำหน่ายในรูปแบบกระเปาะเล็ก ชนิดสารละลายที่ใส่สารกันเสียจัดจำหน่าย 2 รูปแบบ คือ แบบขวดและแบบหลอด ที่สามารถใช้ได้นาน 1 เดือนหลังเปิดใช้แล้ว และแบบกระเปาะเล็กที่ต้องใช้ให้หมดภายใน 1 วันหลังเปิดใช้ ถ้าไม่หมดไม่ควรใช้อีกค่ะ 

  การใช้น้ำตาเทียมควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ และควรใช้ตามคำแนะนำบนฉลากค่ะ ไม่ควรใช้ต่อเนื่องนานเกินไปค่ะ หากยังคงมีอาการระคายเคืองตาหรือตาแห้งควรได้รับการตรวจประเมินหาสาเหตุและรักษาที่สาเหตุค่ะ