ถามแพทย์

 • ผลไม้รสเปรี้ยวจะลดประสิทธิภาพยาคุมกำเนิดจริงหรือไม่?

 •  Alice
  สมาชิก
  อยากทราบว่ากินมะม่วง หรือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว หรือยาแก้ปวดหัวหลังจากกินยาคุม มีผลทำให้ยาคุมลดประสิทธิภาพไหมค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ PAM T.

  การรับประทานยาคุมกำเนิด (Contraceptive pills) ยาคุมกำเนิด ถือเป็นวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง แต่อาศัยวินัยในการรับประทานยาทุกวัน การรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง และการเริ่มรับประทานยาที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของยา เเละทำให้ระดับยาในร่างกายคงที่มากที่สุด

  ดังนั้น การลืมรับประทาน หรือการทำให้ระดับยาในร่างกายมีการปลี่ยนเเปลง อาจมีความเสี่ยงในการเกิดการตั้งครรภ์ได้ เนื่องจากยาคุมกำเนิดในปัจจุบันเป็นฮอร์โมนรวมระดับต่ำ คือ เป็นเอสโตรเจน และโปรเจสเตอโรน ปริมาณเท่ากันทุกเม็ด มีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแผง 21 หรือ 28 เม็ด แต่ระดับต่ำนั้นเพียงพอต่อการป้องกันการต้ังครรภ์

  ถ้ามีสารอะไรก็ตาม ที่มาทำให้ลดปริมาณยาลง เช่น เพิ่มการขับออก หรือลดการดูดซึม อาจส่งผลเสียให้เพิ่มความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ได้ ดังนั้น การรับประทานผลไม้ที่เปรี้ยว ถ้าไม่ได้ทำให้เกิดอาการท้องเสียอะไร สามารถรับประทานได้ค่ะ ส่วนพาราเซตามอลสามารถรับประทานได้ค่ะ ไม่ได้ลดระดับยาในร่างกาย

  แต่ ในกรณีถ้ารับประทานอะไรที่ไม่แน่ใจ ว่าจะกระทบต่อระดับยา ช่วงนั้น อาจใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วยค่ะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด