ถามแพทย์

 • ประจำเดือน

 • คือเป็นประจำเดือนทั้งเดือนเลยค่ะ มีสาเหตุมาจากอะไรบ้างค่ะ คือตอนต้นเดือนประมาณวันที่2-7 มีประจำเดือนมาแบบปกติมีการปวดท้องน้อยนิดหน่อยอดทนได้ หลังจากวันที่8-11ก้อมีเลือดออกมาแบบใส่แผ่นอนามัยทุกวันต่อมาวันที่12-17ก้อมีเลีอดออกมาอีกแบบต้องใส่ผ้าอนามัยเลยค่ะ หลังจากนั้นก้อยังคงมีเลือดออกมาทุกวันต้องใส่แผ่นอนามัยตลอดจนมาถึงวันที่28ก้อมีประจำเดือนมาอีกแบบเยอะปวดท้อง ตอนนี้ก้อยังเป็นยุ บางเดือนมากระปรบกระปรอยต้องใส่แผ่นอนามัยทุกวันค่ะ ใช่ตอบที่ค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ ภรัณยา เขียวสอาด,

                  หากประจำเดือนมาวันที่ 2-7 และมาอีกครั้งวันที่ 8 จนถึงวันนี้ ร่วมกับมีอาการปวดท้อง ถือว่าเป็นอาการมีเลือดออกผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดได้จาก

                1. การตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ เช่น แท้งคุกคาม แท้งไม่ครบ ท้องนอกมดลูก เป็นต้น

                2. ความผิดปกติที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                3. การทำงานผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ เช่น ภาวะที่มีถุงน้ำในรังไข่หลายใบ (PCOS) แต่มักมีประวัติการมีประจำเดือนที่ผิดปกติมาก่อน

                4. ผลข้างเคียงจากการใช้ฮอร์โมนต่างๆ ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ยาสตรี ยาสมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ หรือยาบางชนิด เช่น ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เป็นต้น

                5. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ เป็นต้น

                หากที่ผ่านมาได้มีเพศสัมพันธ์ แนะนำควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูเป็นอันดับแรก แต่หากไม่มีเพศสัมพันธ์ หรือตรวจไม่พบ แต่ยังคงมีเลือดออก ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ