ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมาทุกเดือน คือ ไม่มีโอกาสท้องใช่ไหมค่ะ

  •  Lmr8076@gmail.com
    สมาชิก

    ประจำเดือนมาทุกเดือนนี้คือไม่มีโอกาสท้องใช่มั้ยค่ะ

    สวัสดีครับ สำหรับรอบเดือนปกติ จะมีมาทุก 21-35 วัน กลไกการเกิดประจำเดือนมีดังนี้ หลังจากมีประจำเดือนวันแรกเยื่อบุโพรงมดลูกจะลอกตัว รังไข่จะเริ่มสร้างไข่และฮอร์โมน Estrogen ฮอร์โมนนี้จะกระตุ้นการสร้างเยื่อบุโพรงมดลูกทดแทนส่วนที่หลุดลอกออกไป หลังจากการมีประจำเดือนวันแรก 14 วัน ไข่จากรังไข่พัฒนาเต็มที่ มีการตกไข่ออกมาและเยื่อบุโพรงมดลูกจะมีความหนาที่เหมาะแก่การฝังตัว ไข่ที่ตกออกมาจะสลายตัวภายใน 1-2 วัน หากไม่ได้รับการผสมกับอสุจิ หลังจากการตกไข่รังไข่จะสร้างฮอร์โมน Progestin เพื่อคงสภาพเยื่อบุโพรงมดลูกไม่ให้หลุดลอก หลังจากวันตกไข่ประมาณ 14 วัน รังไข่จะสร้างฮอร์โมน Progestin ลดลงทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกหลุดลอกเป็นประจำเดือน ในกรณีที่มีการผสมของไข่กับอสุจิ ตัวอ่อนจะฝังตัวที่เยื่อบุโพรงมดลูกมีสร้างฮอร์โมน hCG ซึ่งฮอร์โมนนี้จะกระตุ้นให้รังไข่มีการสร้าง Progestin ต่อ จึงไม่มีการหลุดลอกของเยื่อบุโพรงมดลูกเป็นประจำเดือน หากมีประจำเดือนสม่ำเสมอเป็นการแสดงว่าไม่มีการตั้งครรภ์ครับ