ถามแพทย์

 • ประจำเดือน

 •  Dnfmcxkj
  สมาชิก
  หมอคับ ถ้ากินยาคุมฉุกเฉินมันจะทำให้ประจำเดือนเลื่อนไหมครับ !

  สวัสดีค่ะ คุณ Dnfmcxkj,

                      ผลข้างเคียงของยาคุมฉุกเฉินนั้น อาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ปวดหัว เวียนหัว เจ็บเต้านมได้ หลังจากทานไปภายในไม่กี่ชั่วโมง และอาการจะเป็นอยู่ 1-2 วัน แต่บางรายอาจไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้

                      หลังจากนั้นภายใน 7 วัน บางรายอาจมีเลือดออกจากช่องคลอด โดยอาจออกได้นาน 1-4 วัน ปริมาณอาจมากหรือน้อยก็ได้ ทั้งนี้ เลือดดังกล่าวถือเป็นเลือดที่เป็นผลจากยา ไม่ใช่ประจำเดือนจริงๆ อย่างไรก็ตาม ในบางราย ก็อาจไม่มีเลือดออกก็ได้

                     สำหรับประจำเดือนจริงๆ นั้น อาจมาในช่วงเวลาเดิม หรืออาจมาช้ากว่ากำหนดก็ได้ค่ะ