ถามแพทย์

  • ประจำเดือน

  •  Muay Naramin
    สมาชิก
    ประจำเดือนมาวันที่ 30 ธันวา หมดวันที่ 4 มกรา วันที่14 มกรา มีเลือดออกเลือดสีแดงคล้ำออกเยอะพอสมควร แต่เวลานั่งเลือดไม่มีการหยอดออกเหมือนประจำเดือนทุกครั้งแต่นานๆจะไหลที พึ่งทานยาคุมได้ 6 เม็ดค่ะ แต่ทานเมื่อวันที่9 มกราหลังประจำเดือนหมด มีอะไรกับแฟนใส่ถุงค่ะ แต่ก็กลัวน้ำอสุจิจะล้นขอบถุงทำให้ท้อง เลือดนี้คือประจำเดือนไหมคะ หรือเลือดอะไร