ถามแพทย์

 • ประจำเดือนขาดมา 38 วันแล้ว จะท้องไหม หรือมีสาเหตุอื่นๆ

 •  NëstlëClüb Sïttïkörn
  สมาชิก
  ปจด ขาด 38 วันแล้วะท้องไหมครับ หรือว่ามีสาเหตุอย่างอื่น

  สวัสดีค่ะ คุณ NëstlëClüb Sïttïkörn,

                   การที่ประจำเดือนขาดไป 38 วัน อาจเกิดจาก

                  1. การตั้งครรภ์ 

                  2. การมีความเครียด ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย อดนอน นอนดึก อดอาหาร มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเร็ว

                  3. มีการเจ็บป่วยไม่สบาย เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย เป็นต้น             

                   4. การใช้ยาฮอรโมนต่างๆ เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด เป็นต้น

                  นอกจากนี้ยังอาจเกิดได้จาก  โรคอ้วน  การทำงานของรังไข่ผิดปกติไป เช่น จากการมีภาวะถุงน้ำจำนวนมากในรังไข่ (PCOS)  มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนเป็นพิษ หรือไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ มีเนื้องอกของต่อมใต้สมอง