ถามแพทย์

 • ประจำเดือนไม่มา1-2เดือนแล้วค่ะ แต่ตรวจแล้วไม่ขึ้น

 •  Jennifer Phujomkham
  สมาชิก
  หนูกับแฟนมีอะไรกันแบบไม่ป้องกันเลย แล้วประจำเดือนปกติจะมาไม่ค่อยตรงแต่จะมาทุกเดือน แต่นี้ขาดไป1เดือน แล้วมีเลือดออกเล็กน้อยเพียง1-2วันเท่านั้น แต่ตรวจแล้วไม่ขึ้ต2ขีดแต่อย่างไร ไม่ทราบควรทำไงดีค่ะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Jennifer Phujomkham,

                         หากประจำเดือนขาดหายไป 1 เดือนแล้วมีเลือดออกมาเพียงเล็กน้อย 1-2 วันดังกล่าว สาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากการตั้งครรภ์ได้ อย่างไรก็ตาม หากได้ตรวจหาการตั้งครรภ์อย่างถูกต้องแล้ว พบขึ้น 1 ขีด ก็ไม่น่าเกิดจากการตั้งครรภ์ค่ะ ดังนั้นอาการเลือดที่ออกมา 1-2 วันดังกล่าว อาจเป็นเลือดประจำเดือนได้ โดยสาเหตุที่มาน้อย อาจเกิดจากการมีความเครียด มีน้ำหนักลด มีภาวะโลหิตจาง หรือหากใช้ยาฮอร์โมนบางอย่างอยู่ อาจเป็นผลของยาได้ เป็นต้น

                         แนะนำให้สังเกตประจำเดือนไปก่อนค่ะ หากประจำเดือนขาดหายไปนานกว่า 3 รอบเดือน หรือมีเลือดออกกะปริดกะปรอย จึงควรไปพบแพทย์ค่ะ