ถามแพทย์

 • ประจำเดือนต้องมาวันที่ 28 แต่วันนั้นปวดท้องไส้ติ่ง ได้ไปผ่าไส้ติ่งวันที่ 2 แต่ประจำเดือนยังไม่มา มันเกี่ยวอะไรกันไหมคะ

 •  ต้น' อ้อ
  สมาชิก
  พอดีอยากจะสอบถามตามจิงประจำเดือนต้องมาวันที่28แต่วันนั้นปวดท้องใส่ติ่ง แล่วก้อได้ไปผ่าใส่ติ่งวันที่ 2 แต่ประจำก้อไม่มา จนถึงวันนี้ อยากถามว่ามันเกี่ยวอะไรกันไหมค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ ต้น' อ้อ,

                 การที่ประจำเดือนไม่มาเมื่อถึงกำหนดที่ควรมา สาเหตุอย่างหนึ่งคือความเครียด ซึ่งอาจเป็นความเครียดที่มีสาเหตุจากความคิดและจิตใจ หรือเป็นความเครียดที่เกิดกับทางร่างกาย (physiological stress) ก็ได้ ซึ่งได้แก่ การผ่าตัด การเป็นไข้ติดเชื้อ การออกกำลังกายอย่างหักโหม การมีบาดแผลขนาดใหญ่ตามร่างกาย เป็นต้น

                ไม่ว่าจะเป็นความเครียดทางจิตใจหรือความเครียดทางกาย จะส่งผลต่อระบบต่อมไร้ท่อที่หลั่งฮอร์โมนต่างๆ รวมถึงฮอร์โมนเพศ และระบบประสาทอัตโนมัติ จึงทำให้ประจำเดือนขาดหายไปได้ชั่วคราว

                ดังนั้น การผ่าตัดไส้ติ่งของคุณ ต้น' อ้อ จึงอาจเป็นสาเหตุให้ประจำเดือนอาจมาล่าช้าได้ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามยังอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ได้อีก เช่น การตั้งครรภ์ ดังนั้นหากในช่วงที่ผ่านมามีเพศสัมพันธ์ ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ด้วยค่ะ หรืออาจเป็นผลจากการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดหรือยาฉีดคุมกำเนิดมาเป็นระยะเวลานาน แต่หากไม่ได้ใช้ก็ไม่น่าใช่สาเหตุค่ะ