ถามแพทย์

 • ประจำเดือนไม่มา 2-3 เดือนแล้ว ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ จะท้องไหม

 • คือประจำเดือนไม่มา2-3เดือนแล้วไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ จะท้องไมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ กวางกี๋' ฮีกระโหลก,

                      หากไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน การที่ประจำเดือนขาดหายไป 2-3 เดือน จึงไม่ได้เกิดจากการตั้งครรภ์ แต่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น

                      - มีความเครียด ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย อดนอน อดอาหาร มีน้ำหนักลด 

                      - มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเร็ว หรือมีโรคอ้วน

                      - การผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ เช่น มีภาวะมีถุงน้ำจำนวนมากในรังไข่ (PCOS) 

                       - มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนเป็นพิษ หรือไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ 

                      - มีเนื้องอกของต่อมใต้สมอง แต่จะมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ปวดศีรษะ มองเห็นภาพซ้อน มีน้ำนมไหล เป็นต้น

                       หากประจำเดือนไม่มานานเกิน 3 เดือน ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ หากตรวจไม่พบโรคทางกายต่างๆ แต่เกิดจากการผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ แพทย์อาจให้ยาปรับฮอร์โมนมาทาน เพื่อให้ประจำเดือนมาเป็นปกติค่ะ