ถามแพทย์

 • ประจำเดือนไม่มาได้ประมาณ1 เดือนกว่า เกือบ2เดือน ตรวจดูแล้วไม่ตั้งครรภ์

 •  kanjana
  สมาชิก
  คือประจำเดือนไม่มาได้ประมาณ1เดือนกว่าเกือบ2เดือนแล้วคะ ตรวจดูว่าท้องไหมก้อไมพบคะ

   สวัสดีค่ะ คุณ kanjana,

             สาเหตุที่ประจำเดือนไม่มา เกิดได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้ค่ะ

            1. การตั้งครรภ์ แต่หากคุณ kanjana ได้ตรวจหาการตั้งครรภ์แล้ว ไม่พบการตั้งครรภ์ ก็ไม่น่าใช่ค่ะ

            2. การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดหรือยาฉีดคุมกำเนิดมาเป็นระยะเวลานาน 

            3. ความเครียด ทำให้มีผลต่อการหลั่งฮอร์โมนเพศของต่อมใต้สมองได้

            4. อาจพบในคนที่ออกกำลังกายอย่างหักโหม ซึ่งจะไปมีผลกระทบต่อการหลั่งฮฮร์โมนของต่อมใต้สมองได้เช่นกัน 

            5. โรคอ้วน เนื่องจากคนอ้วนมีเซลล์ไขมันจำนวนมาก ซึ่งเซลล์ไขมันสามารถสร้างฮฮร์โมนเอสโตรเจนได้ในปริมาณเล็กน้อย เมื่อมีปริมาณมากเกิน จึงกระทบต่อการหลั่งฮอร์โมนเพศที่ปกติได้ นอกจากนี้ยังพบในกรณีที่น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงเร็วเกินไปด้วย             

            6. เกิดการตีบตันของปากมดลูกหรือโพรงมดลูก ซึ่งเกิดจากพังผืดที่เป็นผลจากการอักเสบของมดลูก

            ส่วนสาเหตุอื่นๆ ที่อาจพบได้เช่น มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำหรือไทรอยด์เป็นพิษ ภาวะที่รังไข่ทั้ง  2 ข้างมีถุงน้ำขนาดเล็กจำนวนมาก เรียกว่า polycystic ovarian syndrome เป็นเนื้องอกของต่อมใต้สมอง เป็นต้น 

           แนะนำให้คุณ kanjana รอดูประจำเดือนไปก่อนค่ะ หากประจำเดือนหายนานกว่า 3 รอบเดือนหรือ 6 เดือน แนะนำให้ไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อหาสาเหตุค่ะ

  kanjana  kanjana
  สมาชิก
  ขอบคุนคะ