ถามแพทย์

 • ประจำเดือนไม่มาประมาณ 2 เดือน ช่วงนั้นมีเพศสัมพันธ์แบบป้องกันตลอด แต่สัปดาห์นี้ไม่ได้ป้องกัน จะท้องไหม

 •  Peerapong Chantana
  สมาชิก
  ประจำเดือนไม่มา มาครั้งสุดท้าย2พศจิกายน จนมาถึง1มกราคมก็ยังไม่มา แต่ชั่วเดือนพศจิกายนถึงมกราคมมีเพศสัมผัสป้องกันมาตลอด มีวันที่2มกราคมไม่ได้ป้องกันจนมาถึงวันนี้10มกราคมก็ยังไม่มา แบบนี้มีโอกาสท้องไหมครับ

  สวัสดีครับคุณ Peerapong 

               การที่ประจำเดือนไม่มานั้น ไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าไม่มีการตกไข่ ดังนั้นหากมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันนั้นก็มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้ หากมีภาวะไข่ตกในช่วงดังกล่าว อย่างไรก็ตามสาเหตุของประจำเดือนไม่มานั้น มีได้หลายสาเหตุ เช่น เช่น การตั้งครรภ์, ภาวะเครียด, การเจ็บป่วยทางร่างกายต่างๆ,  การมีถุงน้ำรังไข่ หรือ ภาวะฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติ 

             แนะนำให้ไปพบแพทยฺเพื่อตรวจวินิจฉัยสาเหตุของภาวะประจำเดือนไม่มาเพื่อทำการรักษาอย่างถูกต้องครับ