ถามแพทย์

  • เคยประจำเดือนไม่มา ไปหาหมอได้ยาปรับฮอร์โมนมาทาน ต่อมาประจำเดือนก็ไม่มาอีก

  •  Supreya
    สมาชิก
    ก่อนหน้านี้เคยประจำเดือนไม่มา4เดือนค่ะแล้วไปหาหมอหมอให้ยาปรับฮอร์โมนมาทานแล้วประจำเดือนก็มาปกติ2เดือนค่ะแล้วก็ไม่มาอีกจนตอนนี้ไม่มา2เดือนกว่าแล้วค่ะ
    สวัสดีครับ ตามปกติประจำเดือนจะมาทุก 21-35 วัน สำหรับอาการประจำเดือนขาด หรือไม่สม่ำเสมอ(Amenorrhea,Oligomenorrhea) โดยสาเหตุที่พบได้บ่อยคือภาวะไม่ตกไข่ Anovulation การไม่ตกไข่ทำให้รังไข่สร้าง Estrogen โดยไม่มีการสร้าง Progestin ทำให้เยื่อบุผนังมดลูก ไม่มีการลอกตัวตามปกติ เยื่อบุจะหนาตัวขึ้นๆเรื่อยๆจนถึงความหนาระดับนึง จะมีการหลุดลอกของเยื่อบุบางส่วนกลายเป็นประจำเดือนที่มากระปริดกระปรอย หรือหลุดลอกออกมาทั้งหมดประจำเดือนที่มีมาก สาเหตุของ ภาวะ Anovulation ที่พบบ่อยที่สุดคือ ภาวะถุงน้ำรังไข่(PCOS) หมอแนะนำให้คุณปรึกษาสูตินารีแพทย์ เพื่อปรับฮอร์โมนอย่างเหมาะสมครับ