ถามแพทย์

 • ประจำเดือนไม่มาหลังมีเพศสัมพันธ์ ปล่อยใน

 •  Anusara Theamrung
  สมาชิก
  มีอะไรกันกะแฟนก่อนประจำเดือนมา 3 วัน ปล่อยในตลอด เริ่มเป็นประจำเดือนวันที่ 27 วันสุดท้ายที่เป็นประจำเดือน คือวันที่ 31 มกราคม 2560 แต่ตอนนี้ประจำเดือนยังไม่มาเลย

  สวัสดีค่ะ คุณ Anusara

  การนับวันที่มีประจำเดือนแล้วมีเพศสัมพันธ์ในช่วงหน้า7 หลัง7 เป็นวิธีนิยมในการช่วยคุมกำเนิดค่ะ อย่างไรก็ตามวิธีนี้อาจมีความผิดพลาดได้  เนื่องจากการตกไข่อาจมีการคลาดเคลื่อนได้ค่ะ  โดยทั่วไปแล้วประจำเดือนของเราจะมีรอบประมาณ 21-35 วันค่ะ ซึ่งจะมีบางเดือนประจำเดือนของเราอาจจะมาไม่ตรงได้ค่ะ

  และสาเหตุที่ทำให้ประจำเดือนมาช้าหรือประจำเดือนเลื่อนมีได้มากมายค่ะ เช่น ความเครียด วิตกกังวล พักผ่อนไม่เพียงพอ อายุน้อย ไข่ตกไม่สม่ำเสมอ ออกกำลังกายหักโหม รับประทานอาหารน้อย ความไม่สมดุลของฮอร์โมนต่างๆ รับประทานยาที่มีผลต่อประจำเดือน เช่น ยาคุมกำเนิดก็สามารถทำให้ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอได้ค่ะ 

  ส่วนการตั้งครรภ์ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ขาดประจำเดือนได้ค่ะ ถ้ามีประวัติมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่ผ่านมาอาจจะต้องสงสัยว่าเกิดจากสาเหตุนี้หรือไม่ค่ะ หากรอจนครบ 1 สัปดาห์นับจากวันที่ประจำเดือนควรจะมาแล้วประจำเดือนยังไม่แนะนำให้ซื้อชุดตรวจการตั้งครรภ์มาทดสอบค่ะซึ่งหากเกิดจากการตั้งครรภ์ผลทดสอบจะพบสองขีดค่ะ หรือแนะนำให้ไปพบสูตินรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุของประจำเดือนขาดอีกทีค่ะ เนื่องตอนนี้เลยกำหนดประจำเดือนมาหลายวัน หากพบว่าเกิดจากสาเหตุใดจะได้รักษาได้อย่างถูกต้องค่ะ