ถามแพทย์

  • ประจำเดือนขาดไป 10 วัน เจ็บเต้านมมาก ไปตรวจไม่พบการตั้งครรภ์ ได้ยาปรับฮอร์โมนมาทาน ทานแล้วจะอันตรายไหมถ้าท้อง

  • ประจำเดือนขาด10วันค่ะแต่หมอตรวจปัสสาวะไม่พบการตั้งครรภ์แต่มีอาการเจ็บเต้านมมากมึนหัวปวดเมื่อยตัวหมอให้ยาปรับฮอร์โมนมาถ้าทานไปแล้วเกิดพบว่าท้องจะมีอันตรายกับเด็กไหมค่ะขอบคุณค่ะ
    สวัสดีค่ะ คุณศุภิสรา สังข์ทอง @@การขาดประจำเดือน สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การตั้งครรภ์, ภาวะเครียด, การเจ็บป่วยทางร่างกายต่างๆ, ภาวะไข่ไม่ตก, การมีถุงน้ำรังไข่หรือกลุ่มอาการของพีซีโอ, การทำงานของต่อมไทรอยด์ผิดปกติ, พยาธิสภาพที่ต่อมใต้สมอง ผลข้างเคียงของยาคุมกำเนิด เป็นต้น @จากที่เล่ามา คือมีการทดสอบการตั้งครรภ์แล้วหลังจากที่ขาดประจำเดือน 10 วัน ซึ่งพบว่าไม่ตั้งครรภ์ จึงคิดว่าผลตรวจเชื่อถือได้นะคะ @ดังนั้นสาเหตุที่ขาดประจำเดือนจะเกิดจากสาเหตุอื่นๆตามข้างต้น @ส่วนการที่รับประทานยาคุมกำเนิดขณะที่เกิดการตั้งครรภ์ในช่วงแรก ไม่มีข้อมูลที่ระบุว่ายาก่อให้เกิดการพิการในเด็กทารกที่ชัดเจนค่ะ