ถามแพทย์

 • ประจำเดือนไม่มาหลังกินยาคุมปกติ 3 เดือน แต่เลือดออกหลังกินยาคุมฉุกเฉิน 1 สัปดาห์ เกิดจากอะไร

 •  AC123
  สมาชิก

  สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามกรณีนี้หน่อยค่ะว่าปกติหรือไม่ ดิฉันมีรอบเดือนปกติมาโดยตลอด ต่อมาได้เริ่มกินยาคุมปกติทุกเดือนมาเป็นเวลา 2 ปี แต่มีหยุดบ้างประมาณ 1 เดือน ประมาณ 2-3 ครั้งในช่วงสองปีนี้ ขณะที่กินยาคุมประจำเดือนปกติตลอด แต่อาจจะมีเลือดออกไม่มากเหมือนตอนไม่ได้กิน มีประจำเดือนล่าสุดขณะกินยาคุมเมื่อ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา หลังจากนั้นหยุดกินยาคุมไป และประจำเดือนไม่มาอีก แต่เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้กินยาคุมฉุกเฉินหลังมีเพศสัมพันธ์ ปรากฏว่าผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ วันที่ 11 พฤศจิกายนมีเลือดออกมาและมีอาการเหมือนประจำเดือนค่ะ ไม่แน่ใจว่าเลือดที่ออกเป็นเลือดประจำเดือน หรือเป็นผลจากยาคะ ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ AC123

  ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินสามารถลดโอกาสการตั้งครรภ์ได้ร้อยละ 80 ซึ่งผลข้างเคียงของยาคุมกำเนิดนี้ได้แก่ อาการคลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน เลือดออกกระปริดกระปรอยทางช่องคลอดซึ่งมักเป็นในช่วงสัปดาหืแรก หลังจากที่รับประทานยาคุมกำเนิด แต่เลือดที่ออกนี้ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นทุกคนค่ะ

  ต่อมาถ้าไม่ตั้งครรภ์ ประจำเดือนรอบปกติจะมา ซึ่งอาจมาก่อนหรือหลังกำหนดได้

  ดังนั้นจากที่คุณ AC123 สอบถาม จึงไม่สามาราถระบุได้ว่าเป็นเลือดจากยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน หรือเป็นเลือดประจำเดือนนะคะ แนะนำคุณ AC123 รอดูประจำเดือนต่อจากนี้ดูก่อนค่ะ