ถามแพทย์

 • ฉีดยาคุมแบบ 1 เดือน มา 5 เดือนแล้ว เดือน ก.พ. ประจำเดือนไม่มา ผิดปกติไหม

 •  aappooeeyy
  สมาชิก
  หนูฉีดยาคุมแบบ 1 เดือนค่ะ ฉีดมาได้ประมาณ 5 เข็มแล้ว ซึ่งเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ไปฉีดตามนัดปกติ แต่ว่าประจำเดือนของเดือนกุมภาพันธ์ไม่มาค่ะ มีความผิดปกติมั้ยคะ

   สวัสดีค่ะ คุณ aappooeeyy,

                      การฉีดยาคุมกำเนิดชนิดที่ฉีดทุก 1 เดือน มักจะทำให้มีประจำเดือนมาทุกเดือน ดังนั้น หากประจำเดือนขาดหายไป อาจเกิดจาก

                       1. การตั้งครรภ์ เนื่องจากยาฉีดคุมกำเนิดไม่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 100% โอกาสที่จะตั้งครรภ์จึงอาจมีได้ แต่ก็น้อยมาก

                      2. ผลข้างเคียงของยาฉีดคุมกำเนิด ที่อาจทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกบางลง จึงทำให้ไม่มีประจำเดือนมาได้ โดยเฉพาะหากฉีดต่อเนื่องนานๆ

                       แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูก่อน หากตรวจไม่พบ ก็น่าจะเป็นผลข้างเคียงจากยาฉีดได้ค่ะ ซึ่งก็ไม่ได้อันตรายอะไร สามารถฉีดยาต่อไปได้ค่ะ