ถามแพทย์

 • ประจำเดือนขาด 1 เดือน ตรวจไม่พบการตั้งครรภ์

 • สวัสดีคะคุณหมอ คือนู๋ประจำเดีอนไม่มา1เดือนแล้ว แต่ชื้อทีตรวจครรภ์มาตรวจขื้นขีดเดียว แต่นู๋ไม่มีอาการอไรเลย ลบกรวนคุณหมอตอบที

  สวัสดีค่ะ

  เลือดประจำเดือนเกิดจากการทำงานประสานกันของสมองและอวัยวะสืบพันธ์ุ ประกอบด้วย สมอง ต่อมใต้สมองส่วนหน้า รังไข่ มดลูก หากมีความผิดปกติในขั้นตอนใดก็ส่งผลให้เกิดภาวะประจำเดือนมาผิดปกติ โดยทั่วไปริมาณและระยะห่างของรอบประจำเดือนจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล โดยฌฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 21-35 วัน หากประจำเดือนมาลดลงหรือไม่มา สาเหตุที่อาจเป็นได้

  • การตั้งครรภ์ 
  • การใช้ยาฮอร์โมนคุมกำเนิดเป็นระยะเวลานานๆ
  • ภาวะการทำงานผิดปกติของต่อมไทรอยด์ 
  • ภาวะเครียด
  • ภาวะที่น้ำหนักลดลงมากเกินไป ออกกำลังกายหนักเกินไป เช่น นักกีฬามาราธอน
  • อื่นๆ เช่น เนื้องอกที่ต่อมใต้สมอง ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ การใช้รังสีรักษาบริเวณอุ้งเชิงกราน การใช้ยาเคมีบำบัด ยาทางจิตเวชบางตัว ผังผืดที่โพรงมดลูกสาเหตุจากการอักเสบหรือเคยมีการขูดโพรงมดลูก

  ชุดตรวจการตั้งครรภ์ หลายยี่ห้อมีการยืนยันถึงความแม่นยำที่สูงถึง 98-99% ของผลการตรวจ อย่างไรก็ตามผลตรวจขึ้น 1 ขีด แปลผลได้ว่า ผลเป็นลบ ไม่น่าจะมีการตั้งครรภ์ แต่ก็ยังสามารถเป็นผลลบลวง คือ สามารถตั้งครรภ์ได้แม้ตรวจออกมาเป็นลบ อาจเพราะน้ำปัสสาวะที่มีความเจือจาง ชุดทดสอบเสื่อมคุณภาพ แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาเพิ่มเติม ตรวจร่างกายอาจรวมถึงตรวจภายใน และส่งตรวจอื่น ๆ เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้ประจำเดือนยังไม่มาค่ะ

    อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ประจำเดือนมาปกติหรือมาไม่ปกติ และ ที่ตรวจครรภ์