ถามแพทย์

  • ประจำเดือนใม่มา

  • หนูฝังเข็มมา7-8แร้วแต่ประจำเดือนหนูมาแค่เดือน1เดือนแร้วใม่มาอีกเรย บางทีก่แตกในแต่ล้างออกบ้างมีสิทจะท้องไหมค้แต่ใม่มีอาการแพ้ท้องใม่มีอาการอ้วนขึ้น มีอาการแค่ประจำเดือนมาเดือน1เดือนแร้วใม่มาอีกเรยค้

    สวัสดีค่ะ คุณ แม่น้อง' สไปร์ต,

                        ผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิดนั้น ส่วนใหญ่มักทำให้เกิดเลือดออกกะปริดกะปรอย หรือบางรายอาจมีประจำเดือนมาบ่อย มาปริมาณมาก หรือเลือดออกติดต่อกันนาน แต่ในบางรายอาจทำให้ประจำเดือนขาดหายไปได้ ซึ่งเป็นผลจากฮอร์โมนที่ไปทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกบางลง แต่ก็ไม่ได้อันตรายอะไร

                       ดังนั้น การที่ประจำเดือนขาดหายไป น่าจะเกิดจากผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิด มากกว่าเกิดจากการตั้งครรภ์ เพราะประสิทธิภาพของยาฝังคุมกำเนิดนั้นถือว่าดีมาก สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% หรือมีโอกาสตั้งครรภ์เพียง 0.05% ค่ะ 

                        แต่หากกังวลใจ ว่าจะมีการตั้งครรภ์หรือไม่ ก็อาจตรวจหาการตั้งครรภ์ดูค่ะ